Verlenging periode definitieve besluitvorming unilocatie basisschool

Op donderdag 3 december 2015 zijn de ouders van de basisscholen in Doenrade, Jabeek en Bingelrade op de hoogte gesteld omtrent de huidige stand van zaken rondom de wens om een unilocatie voor basisonderwijs voor deze 3 kernen te realiseren.

De periode waarin de definitieve besluitvorming gevormd moet worden over deze te realiseren unilocatie, is verlengd.
Dit is te danken aan de gemeente Schinnen die er mede zorg voor draagt dat ook in het schooljaar 2016-2017 basisschool St. Jozef Doenrade als zelfstandige school blijft bestaan.

Zie meer informatie in de nieuwsbrief van de betreffende schoolbesturen van donderdag 3 december 2015.