Verenigingen

Fanfare St. Cecilia

website  http://www.fanfaredoenrade.nl
Facebook
  Facebook Fanfare St. Cecilia
at_icon Organisatie Jaarmarkt Onder De Poorten

Gemengd koor Crescendo

website  http://www.crescendo-doenrade.nl
Facebook  Facebook Crescendo

Carnavalsvereniging CV De Pedaalridders Doenrade

website  http://www.cvdepedaalridders.nl
Facebook  https://www.facebook.com/cvdepedaalridders

Schutterij St. Michael

website  http://www.schutterijdoenrade.nl
Facebook  Facebook schutterij Doenrade

Limburgs Dames Schuttersfeest in Doenrade

website  http://www.lds2015.nl
twitter_iconTwitter LDS 2015

RKVVD – RK Voetbal Vereniging Doenrade

website  http://www.vvdoenrade.nl
Facebook  Facebook Veteranen Doenrade

Zijactief – Katholiek Vrouwennetwerk – afdeling Doenrade

website  http://www.zijactieflimburg.nl/afdelingen/doenrade/de-afdeling/
Bijeenkomsten: maandagavond 20.00 – 22.00 uur in Gasterie Dobbelsteyn

KBO – Katholieke Ouderen Bond – afdeling Doenrade

website  http://www.kbolimburg.nl/afdelingen/?page=detail&id=99
Bijeenkomsten: donderdagmiddag 14.00 – 16.30 uur in Gasterie Dobbelsteyn
Line-dansen: woensdagavond 19.00 – 20.00 uur in Gasterie Dobbelsteyn
Kaarten: dinsdagavond 19.30 – 22.30 in Gasterie Dobbelsteyn

Verenigingen zonder website

Kerkelijk Dameskoor Doenrade

Inlichtingen bij mw F Jagers
Dudenrode 1
6439 BL Doenrade
tel. 046 – 442 49 86

Kerkelijk Mannenkoor Doenrade

Inlichtingen bij J. Smeets
Kerkstraat 8
6439 AS Doenrade
tel. 046 – 44230 58

Scola Cantorum St. Jozef Doenrade

Inlichtingen bij J. Smeets
Kerkstraat 8
6439 AS Doenrade
tel. 046 – 442 30 58