Uitslag enquête unilocatie Bingelrade, Jabeek en Doenrade

Voor de zomer heeft de gemeenteraad van gemeente Schinnen unaniem ingestemd een voorstel om te investeren in een unilocatie in Doenrade voor leerlingen uit  Bingelrade, Jabeek, Doenrade en omstreken.

Op basis van van dit besluit heeft schoolbestuur Kindante, waaronder de school in Doenrade valt, in september een enquête gehouden onder de ouders van de scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Bingelrade, Jabeek en Doenrade.
In deze enquête werden een aantal vragen gesteld, onder andere of de ouders bereid waren hun kinderen naar een nieuwe fusieschool – de unilocatie – in Doenrade te laten gaan.

Maandag 10 oktober zijn door schoolbesturen Kindante en Innovo de resultaten van deze enquête gedeeld met de ouders.

De 190 respondenten hebben als volgt gereageerd:
“bent u bereid uw kind naar de nieuwe fusieschool te laten gaan”:
Ja: 137 (72,11%)
Nee: 14 (7,37%)
Weet niet: 39 (20,53%)

Omgerekend in absolute aantalle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar gaat het om:
Ja: 198 kinderen
Nee: 21 kinderen
Weet niet: 55 kinderen

Schoolbestuur Kindante gaat de resultaten van de enquête (PDF) delen met de gemeente Schinnen.
De gemeenteraad van de gemeente Schinnen zal tijdens een raadsvergadering in november moeten besluiten of ze definitief het geserveerde budget voor de unilocatie gaat opnemen in de begroting van 2018.

Alles draait er om hoe wij samen de school samen