Provincie Limburg bekijkt eigen rol rondom unilocatie Doenrade-Jabeek-Bingelrade

Woensdag 7 oktober jl. heeft er een overleg plaatsgevonden omtrent de plannen voor een toekomstige unilocatie voor een basisschool voor de kernen Doenrade, Jabeek en Bingelrade.
Naast de voorzitters van het college van bestuur van onderwijsstichtingen Kindante en Innovo was ook gedeputeerde Teunissen (portefeuille Onderwijs) van de Provincie Limburg aanwezig.

Volgend op een positief afgesloten overleg ‘zal de provincie intern verkennen of en zo ja welke in welke rol zij het proces kunnen ondersteunen’.

In deze brief vindt u de communicatie aan de ouders vanuit de schoolbesturen.

duim-uil