Klankbordgroep Doenrade: “Ook na 1 augustus 2016 onderwijs in Doenrade”

In het weekblad Goed Nieuws van 14 januari is door Klankbordgroep Doenrade een artikel geplaatst aangaande de toekomst van de basisschool in Doenrade.
De ouders in Doenrade zijn in het najaar van 2014 door schoolbestuur Kindante geïnformeerd over de toekomst van de school, aldus de nieuwsbrief van Kindante.