Het allerlaatste Doonder Bericht…

Na 53 jaar komt er met deze allerlaatste editie van ‘Doonder Bericht’ een einde aan het vertrouwde maandelijks in de brievenbus met een overzicht van de kerkelijke vieringen, gebeurtenissen binnen de St. Jozefparochie, de activiteiten van de verenigingen en wetenswaardigheden en bijzonderheden binnen Doenrade.

Historie Doonder Bericht
Vanaf 1966 verscheen ‘Doonder Bericht’ wekelijks. Halverwege 2000 werd dit maandelijks. In 2010 heeft Mai Jagers heel wat tijd gestoken in het realiseren van een digitaal archief van alle edities van het Doonder Bericht.
Dit is gelukt, helaas wel pas vanaf jaargang 1973. Kenmerkend voor haast alle edities, is de uitgesproken aandacht en waardering voor alle verenigingen, bestuurders, vrijwilligers, werkgroepen, instellingen, organisaties en voor iedereen die zich onderscheidend inzetten voor de kerk, gemeenschap of medemens.
Een selectie zou een imposante lijst tonen met verbluffende resultaten!

Alle ca.1625 edities van ‘Doonder Bericht’ vanaf 1973 en waarschijnlijk ook de ca 350 hieraan voorafgaand, schetsen door de tijd heen weliswaar een veranderend, maar desondanks nog altijd een beeld van een, in potentie levendige parochie-gemeenschap, die door allerlei verwevenheden een hoge mate van betrokkenheid genereert.

Langer dan een halve eeuw ‘Doonder Bericht’, helemaal in eigen beheer omdat we er samen inhoud aan gaven! Nu de (technische) mogelijkheden van de werkgroep opraken en het samenwerkingsverband van parochies van Doenrade en Oirsbeek een stap voorwaarts zette, is een tijd geleden aangekondigd, dat ook de parochieberichten na een aanlooptijd, enkel nog via weekblad ‘Goed Nieuws’ gepresenteerd worden.

Naast de betreffende pastoors werkten door de tijd heen ook Jan Drummen, Hub Bertrand (†), Jean Vaessen, Jos Hennen, Sophie Sturmans, Mai Jagers (bijna 25 jaar) en Hub Schols mee aan een aantal samenstellingen.

Vanaf 2019 in Goed Nieuws!
De inhoudelijke berichtgeving verdwijnt van het Doonder Bericht verdwijnt gelukkig niet en wordt met ingang van 1 januari 2019 overgenomen door ‘Goed Nieuws’.
Daarin vindt u wekelijks de informatie die u tot nu toe maandelijks in het ‘Doonder Bericht’ vond. Daar hebt u, wat betreft de kerkelijke berichtgeving, de afgelopen maanden al enigszins aan kunnen wennen.

Natuurlijk is van belang dat de gemeenschap van Doenrade geïnformeerd blijft worden, zowel vanuit de parochie als de gemeenschap.
Goed Nieuws’, dat wekelijks in de brievenbus valt, is daarvoor een uiterst geschikt medium.

Het Goed Nieuws is naast de papieren editie ook online te lezen via http://www.weekbladgoednieuws.nl