Een zonnige processie

Op zondag 14 juni heeft in Doenrade weer de jaarlijkse processie weer plaatsgevonden.

De opgang naar de kerk en de straat waren weer prachtig versierd door de diverse vrijwilligers.

Tijdens de mis hebben de communicanten een van hun communieliedjes ten gehore hebben gebracht.

Daarop volgde de processie door het dorp waarbij aan de stoet van Zeereerwaarde Hr. Houben met kerkbestuur, kosteres en misdienaars zich ook diverse verenigingen aansloten, de communicanten met hun ouders en mede-parochianen.
Gedurende de processie werd een tweetal rust altaren aangedaan, waar bij het laatste altaar de communiecanten nog een communielied hebben gezongen.
De processie werd compleet gemaakt door een aantal oud-mijnwerkers die een beeld van de Heilige Barbara (Barbara van Nicomedië) en patroonheilige van de mijnwerkers, met zich mee droegen.

Mede door het zonnige weer en een grote opkomst vanuit de gemeenschap was de processie dit jaar wederom geslaagd.
Na afloop werd door de gemeenschap nog nagepraat in Gasterie Dobbelsteyn.