Besluit college B&W Gemeente Schinnen omtrent Basisschool Doenrade

Vandaag zijn de ouders van de scholen in Doenrade, Jabeek en Bingelrade middels een brief geïnformeerd (link) over het volgende:

In de afgelopen periode hebben de gemeenten Schinnen en Onderbanken en onderwijsstichtingen Innovo en Kindante een extern bureau een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en voorkeurslocatie voor toekomstbestendige onderwijs voor de kernen Doenrade, Jabeek, Bingelrade en omstreken.

De bevindingen van het onderzoek van het onderzoeksbureau – Doenrade is de meest geschikte locatie is voor een unilocatie voor basisonderwijs voor het eerder genoemde geografische gebied – zijn op vrijdag 1 juli door het college van B&W van gemeente Schinnen overgenomen.
Hier op volgend zal het college van B&W een voorstel indienen bij de gemeenteraad met het verzoek zich bereid te verklaren te investeren in een unilocatie voor basisonderwijs in Doenrade.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli zal de gemeenteraad hier formeel een besluit over moeten nemen.

De redactie van Òs Doonder